ร่วมกันสู้โรคระบาด| ความเต็มใจ บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อ 50 ตัน

27-02-2023

เต็มใจที่จะเลื่อนวันหยุดออกไป โดยจดจ่อกับการเตรียมวัสดุป้องกันการแพร่ระบาด,ส่งเสบียงน้ำยาฆ่าเชื้อ 50 ตันไปยังแนวหน้าต่อต้านการแพร่ระบาดในวันที่ 29 มกราคม 2020

  ;ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด!

Together to fight the epidemic| Willings donated 50 tons of Disinfectant

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว